Fjölbreytt ráðgjöf verklegra framkvæmda
Helstu svið okkar eru:

Burðarþolssvið

Á burðarþolssviði starfar reyndur hópur verk- og tæknifræðinga með sérþekkingu á ýmsum sviðum burðarvirkjahönnunar, meðal annars jarðskjálftaverkfræði, sveiflugreiningu mannvirkja, klæðningalausnum og glerburðarvirkjum.

Reynsla starfsmanna Ferils á burðarvirkjasviði spannar 40 ár. Þekking okkar og reynsla af verkefnum á Íslandi er okkur mikils virði og gerir okkur kleift að tryggja lausnir sem henta íslenskum aðstæðum.

Lykillinn að góðri burðarvirkjahönnun er:

  • Þekking
  • Reynsla
  • Samvinna
Framkvæmdasvið

Á framkvæmdasviði Ferils starfar fjölbreyttur hópur verk- og tæknifræðinga sem kappkostar að leita hagkvæmustu leiða í verklegum framkvæmdum.

Mjög mikil áhersla er lögð á góðan undirbúning verkefna og vandaðar áætlanagerðir. Kostnaðareftirlit er eitt af mikilvægustu þáttum framkvæmda og stöðug eftirfylgni tryggir að markmið verkefna náist.

Lagnasvið

Á lagnasviði starfar öflugur hópur verk- og tæknifræðinga sem leitast við að hanna lagnakerfi á sem hagkvæmastan hátt. Einnig hafa margir í þessum hópi iðnmenntun sem reynst hefur mjög vel.

Starfsfólk lagnasviðs hefur mikla reynslu í hönnun lagnakerfa, bæði hönnun á almennum lagnakerfum sem og flóknum og sérhæfðum kerfum.

Hönnun lagnakerfa hefur mikil áhrif á gæði þess umhverfis sem fólk býr og vinnur í og þar með líðan þess og heilbrigði.

Við leggjum áherslu á:

  • Góða þekkingu starfsmanna
  • Stöðuga endurmenntun
  • Besta hugbúnað sem völ er á
Raflagnasvið

Á raflagnasviði starfa metnaðarfullir rafmagnstæknifræðingar með víðtæka þekkingu á raflagnahönnun fyrir fjölbreytt mannvirki. Allir starfsmenn sviðsins eru iðnmenntaðir sem veitir góða innsýn í framkvæmdaferlið.

Starfsfólk raflagnasviðs hefur reynslu af öllum þáttum hönnunar og gerð útboðsgagna rafkerfa fyrir mannvirki; hönnun á almennum raflögnum, lýsingu og sérhæfðum kerfum.